niedziela, 16 lipca 2017

Late 18th century mourning dress

fot. Anna Nurzyńska-Dziemska

Ostatnio rzadziej publikuję efekty mojej pracy, ale to nie znaczy, że pracuję mniej. W Atelier Saint Honore powstaje wiele nowych projektów, którymi wkrótce się z Wami podzielę. Ostatnio brałam udział w projekcie filmowym "Niepodległa" jako kostiumograf. Mimo, że produkcja była niewielka i większość kostiumów została wypożyczona, udało mi się przemycić kilka własnych kostiumów, które powstały w mojej pracowni. Jednym z nich jest kreacja żałobna z II ćwierci XVIII wieku dla młodej damy w scenie związanej z Konstytucją III Maja. 
Suknię uszyłam sama z granatowej tafty, która sprawia wrażenie szlachetnej czerni. Wybrałam najprostszy model a la anglaise uzupełniony o czarne rękawiczki i chustę fichu. Główną rolę odgrywał tu olbrzymi kapelusz henrykowski dekorowany czarnymi i fioletowymi, jedwabnymi wstążkami, oraz piórami. Prostota sceny filmowej nie pozwoliła mi na bardziej złożony projekt, ale gdybym tworzyła tą suknię dla kogoś innego, lub do filmu o innym charakterze, to z pewnością dodałabym kremową szarfę wiązana w talii i użyłabym fichu w czarne kropeczki. Być może również spódnica byłaby w kropki? Ciekawym zabiegiem kosmetycznym, który podobno stosowały XVIII-to wieczne damy w żałobie, było czernienie policzków pudrem z węgla. Wspomina o tym Andrzej Banach, ale również widać to na niektórych grafikach modowych z końca wieku. 

At last I rarely publish the effects of my work, but that does not mean I work less. In Atelier Saint Honore a number of new projects are being created, which I will soon share with you. Recently I participated in the film project "Niepodległa" as a costume designer. Although the production was small and most of the costumes were borrowed, I was able to smuggle some of my own costumes that were made in my studio. One of them is a mourning gown from the 3th quarter of the 18th century for a young lady in a scene related to the Constitution 1791.
I made the dress of dark navy taffeta, which gives the impression of noble black. I chose the simplest model a la anglaise supplemented with black gloves and shawl fichu. The gigantic hat in Henry IV style was decorated with black and purple silk ribbons and feathers. The simplicity of the movie scene did not allow me to make a more complex project, but if I made this dress for someone else, or for a movie of a different character, I would definitely add a creamy waistband attached to the waist and I would use fichu in black dots. Perhaps also a skirt would be in the dot? An interesting cosmetic treatment, reportedly used by the eighteenth-century mourning ladies, was the blackening of the cheeks with carbon powder. Andrzej Banach mentions it, but also on some end-of-fashion fashion graphics.

fot. Anna Nurzyńska-Dziemska / modelka Monika Krajewska z Towarzystwo Stanisławowskie

fot. Anna Nurzyńska-Dziemska / modelka Monika Krajewska z Towarzystwo Stanisławowskie

fot. Anna Nurzyńska-Dziemska / modelka Monika Krajewska z Towarzystwo Stanisławowskie

fot. Anna Nurzyńska-Dziemska / modelka Monika Krajewska z Towarzystwo Stanisławowskie

 fot. Anna Nurzyńska-Dziemska / modelka Monika Krajewska z Towarzystwo Stanisławowskie

fot. Anna Nurzyńska-Dziemska / modelka Monika Krajewska z Towarzystwo Stanisławowskie


fot. Anna Nurzyńska-Dziemska / modelka Monika Krajewska z Towarzystwo Stanisławowskie


fot. Anna Nurzyńska-Dziemska / modelka Monika Krajewska z Towarzystwo Stanisławowskie