poniedziałek, 23 stycznia 2017

Towarzystwo Stanisławowskie

Towarzystwo Stanisławowskie od góry (from upper line) : Piotr Zalewski, Ludwik Sudawski, Tomasz Pichór, Paweł Małecki. On the sofa: Angela Sołtys, Dominika Świątkowska i Anna Nurzyńska - Dziemska
fot. with terrible light: Wojciech Kohun

Is's time to present you Towarzystwo Stanisławowskie (Stanislav's Association) - an extraordinary 18th century reconstruction group which I'm a member. We centre on Polish king Stanislav August Poniatowski reign period: 1764 - 1795. Most of ouer members are interested in this epoque and they are working on it scientifically like me. We organize private meetings in costumes, were every think is as historical as possible: food, table decoration, porcelain, historical games and entertainments, speeches, performances, interiors, and of course no electricity, an any mobile gadgets ;) Except this provate meetings only for ouer members, we participate in various open event in historical residences and gardens as lecturers and attraction.

Najwyższy cza podzielić się z Wami wielką przyjemnością, jaka jest dla mnie należenie do Towarzystwa Stanisławowskiego - wyjątkowej, warszawskiej grupy rekonstrukcyjnej, która skupia się na okresie panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego - 1764 - 1795. Wielu naszych członków podobnie jak ja zajmuje się epoka naukowo; mamy wśród naszych członków pracowników muzeów, wydawnictw, a także pasjonatów, którzy nie reprezentują żadnych instytucji, ale posiadają równie rzetelną wiedzę w swoich dziedzinach. Jako towarzystwo najchętniej organizujemy spotkania zamknięte, jedynie dla naszych członków i zaproszonych gości, w czasie których staramy się na miarę naszych możliwości odtworzyć realia epoki poprzez nasze kostiumy, wybór miejsca, dań, zastawy i dekoracji stołu, wystąpień, rozrywek i gier historycznych. Oczywiście staramy się nie używać prądu i współczesnych urządzeń :) Oprócz tych spotkań, uczestniczymy również w imprezach otwartych, w pałacach i parkach, na piknikach historycznych itd. Stanowimy wtedy nie tylko atrakcję turystyczną, ale mamy możliwość również występować z prezentacjami, wykładami i pokazami.

Now I will show you some photos form ouer autumn meeting, when Towarzystwo Stanisławowskie was constituted. I was there in my new turquerie gown in late 1770s style - first time:

fot: Wojciech Kohun i Paweł Małecki

Ouer letter f intent made by Dominika Świątkowska (she is a conservator of old books and great artist):
 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz